NATURLIGA STEGET

6 timmar indiansk barfotakonst. Inga förkunskaper krävs.

NÄR och VAR? ?


  • 8 september, Sigtuna.
  • 3 november, Sigtuna.


PRIS?

1500 kronor.


ANMÄLAN?

Du anmäler dig i nedan fält.


"Naturskådespelets liv ligger i människans egna hjärta, för att rätt se det måste man känna det”


Jean Jacques Rousseau

VI UTBILDAR MÄNSKLIGA SPÅRARE

NATURLIGA STEGET


Jag ser dagligen vilket problem den konstgjorda, omedvetna och skadliga hälgången skapar för människan och ingen verkar tala om det. Det naturliga steget handlar om tekniken att gå naturligt och medvetet, men också hur vi tänker, känner, värderar och ser på världen.


Att gå och tänka är intimt knutna till varandra. Genom att vi ändrar vår syn och medvetenhet, ändrar vi också vår gång till att naturligt gå på tå.


Indiansk kultur lär oss att leva hållbart, i nuet med naturen, i tillit, harmoni och kärlek till oss själva och världen, utan tvivel, stress och rädsla. Vi är födda att vara naturligt lekfulla, observerande, medvetna, nyfikna och undersökande barn. / Conny AnderssonInnehåll


-Indiansk filosofi och metodik.


-Om rörelser och hur kroppen är designad att röra sig.


-Gå naturligt på tå, medvetet, tyst och meditativt.


-Öka din uppmärksamhet och minimera dina spår.


-Känna marken. Berör platsen med fötter.


-Gå säkert och medvetet i mörker


-Gå i olika gångarter.


-Gå i frihet och skönhet.

 
 
 
 
 
 

Anmäl dig här genom formuläret

Kursvillkor mm

TRACKER SCHOOL SWEDEN

 skolan för mänsklig spårkonst och medvetenhet