start

TRACKER SCHOOL SWEDEN

 skolan för mänsklig spårkonst och medvetenhet 
"The world is full of obvious things which nobody by any chance ever observes."

            - Sherlock Holmes

              Allt är spår!


Jag, Conny har skapat skolan för dig som professionellt eller privat behöver träna sinnen och medvetenhet, för att förstå dig själv i en värld av spår och tecken. 


Observationsträning och finna sanning är min specialitet och jag är inspirerat av indiansk spårkonst och medvetenhet.


Uppsala nya tidning om Conny tracker:


"Här är det relationen till sig själv som man spårar upp. Det är ju livskvalitetshöjande att se världen, att se sig själv, att ha kontakt med alla sinnen och förstå sanningen. Genom att hitta sig själv kan man sluta kopiera andra, och följa sitt eget hjärta.


Det är ett sätt att utveckla sin genuina sanna sida. Livet känns meningslöst när man lever i osanning. Då tappar man spåret, säger Conny Andersson" Deltagare från kursen Naturliga steget skrev: 

"Vill tacka för en givande dag. Mycket bekräftande av mina egna tidigare upplevelser genom livet... Och det känns verkligen befriande skönt. Hoppas jag får möjlighet till fler kurser. Du är en väldigt bra lärare som verkligen SER ALLA. Tack! "