start

tracker school sweden

Vi är skolan för mänsklig spårkonst och medvetenhet
"The world is full of obvious things which nobody by any chance ever observes."

            - Sherlock Holmes

Vi tränar och vägleder dina sinnen så du kan observera ett sammanhang av detaljer. Det ger dig förståelsen om sanning.


Du får här är en livsstil för ett hållbart, stolt och värdigt liv i skönhet.  I ditt hjärta finner du ditt lugn, mod och sanning som skapar friheten.


Friheten att tänka, känna och uppleva ditt unika liv. Med dina fria sinnen och fria tankar, fri från stress och annan yttre påverkan, ger du dig friheten och dina personliga val. Du är ett rikt liv och du har din frihet när du ser sanning. 

Copyright @ All Rights Reserved