start

tracker school sweden

Sanning, Frihet, Rättvisa

2017 års kursplan.

 

Dagskurser

urban tracker: 29 januari

urban tracker: 19 februari

urban tracker: 19 mars

 

Delkurser

tactical 1: 25-26 februari

tactical 1: 25-26 mars

tactical 1: 23-24 september

 

tactical 2: 22-23 april

tactical 2: 27-28 maj

tactical 2: 21-22 oktober

 

advanced 1: 17-18 juni

advanced 2: 9-10 september

 

expert 1: 7-8 oktober

 

Träningsläger

camp: 13-14 maj

 

Intensivkurser

tactical intensive: 30 juni-2 juli

advanced intensive: 14-16 juli

expert intensive: 18-20 augusti

VI UTBILDAR MÄNSKLIGA SPÅRARE

tracker school sweden lär Camilla på Veckans brott att hitta en rånare. Se inslaget här.

Om tracker school sweden

 

Conny Andersson började 1998 sitt arbete med att utveckla kunskapen om taktisk spårning för polis. 2005 fick han som uppmuntran för detta arbete, stipendium av Länspolismästare Carin Götblad och borgarrådet Kristina Axén Ohlin för att åka till USA och utbilda sig till tracker hos de främsta spårararna. 2006 grundade han tracker school sweden (TSS) som bisyssla.

 

2011 tog Conny Andersson steget att efter nästan 20 år som polis, helt fokusera på att utveckla och fördjupa tracking som metod och livsstil. Idag utbildar TSS militär, polis, säkerhetspersonal, företagsledare och intresserade i tracking.

 

Vision

 

- Tracker school sweden (TSS) bidrar till en kärleksfull och balanserad värld i sanning, frihet och rättvisa.

Copyright @ All Rights Reserved

Affärsidé

 

- TSS Privat

förmedlar personliga och kvalitativa utbildningar i den mänskliga förmågan att spåra och lär människor att åter bli seende och närvarande. Den som kan spåra, undersöker med egna starka sinnen, öppet hjärta och granskar kritiskt information. Genom att återerövra spårarkonsten får du ökad förståelse för dig själv och din omgivning, viket skapar ökat välbefinnande och balans

 

- TSS Yrke

förmedlar personliga och högkvalitativa utbildningar i den mänskliga förmågan att spåra och stärker på så vis personer i sitt yrkesutövande. Den som kan spåra, undersöker med egna starka sinnen, öppet hjärta och granskar kritiskt information. Genom att återerövra spårarkonsten kan du utföra ditt uppdrag effektivt och med ökat självförtroenden, vilket skapar ökad tillfredställelse och välbefinnande både för dig och själv och för din kund.

tracker school sweden

Kontakt

 

telefon: +46 70 744 24 82

epost: ca@trackerschool.se