ADVANCED

30 timmars intensivkurs i avancerad spårande. Tacticalkunskaper krävs.

NÄR?

 

18-20 oktober, Sigtuna.

 

 

PRIS?

5200 kronor.

 

ANMÄLAN?

Hemsidans formulär eller epost

 

ADVANCED schema

ADVANCED


"Du har makten över ditt sinne-inte det som sker utanför. Inse detta och du kommer att finna styrka."


                         Marcus Aurelius


Advanced är en intensivkurs på 3 dagar som ger dig extrema kunskaper och detaljer för mänskligt medvetenhet och undersökande. Syftet är att ge en avancerad nivå för ett livslångt lärande.


Förmågan att veta och hitta genom att följa och dölja spår, ger dig djupgående kunskap. Vi är födda spårare som med alla sinnen förstår världen av detaljer och sammanhang. Kursen är mycket avancerad och är designad att skapa en medveten människa som förstår vardagliga situationer och möten. När vi undersöker spår, söker vi intention, kroppens rörelser, men också dess påverkan av omgivningen.


Kursen bygger på de indianska spejarnas (Apache scouts) och Conny Anderssons dramatiska liv som spårare. En urtida konst med moderna erfarenheter med principen om att med egna sinnen veta. 

Innehåll

Kursens innehåll:

  • 30 timmar handledd avancerad tracking
  • Filosofi
  • Hjulspår
  • Smygkonst
  • Spår i skog
  • Mikro och makrospår
  • Kamouflage, naturlig med lera mm.
  • Avancerad närvaro
  • Snabbspårning
  • Träning i form/kata.


 
 
 
 
 

Anmäl dig här genom formuläret

Kursvillkor mm

TRACKER SCHOOL SWEDEN

 skolan för mänsklig spårkonst och medvetenhet